Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Tags

KATER ZA AUTOMATSKO  KROJENJE
MAŠINA ZA VEZ
MAŠINA ZA SNOVANJE
PREDIONICA
TKAČNICA
KATER ZA AUTOMATSKO  KROJENJE KATER ZA AUTOMATSKO KROJENJE
MAŠINA ZA VEZ MAŠINA ZA VEZ
MAŠINA ZA SNOVANJE MAŠINA ZA SNOVANJE
PREDIONICA PREDIONICA
TKAČNICA TKAČNICA14 i 15 marta 2018 godine Trend-tex Prijepolje posetili su vodeći ljudi Kompanije ,,KLOPMAN INTERNATIONAL",Generalni direktor MR. Alfonso Marra i MR.Giuseppe Abbruzzesi,član Borda Direktora.

Domaćin uvaženim predstavnicima našeg strateškog partnera bio je vlasnik Grupacije Trend-tex gospodin Šućko Hadzijakupović sa saradnicima. Tom prilikom potpisan je novi dugoročni Ugovor(Business and Technical Cooperation Agreement),koji obuhvata proširenje proizvodnih kapaciteta u Predionici (uvodi se proizvodnja ,,RING" prediva) i proširenje proizvodnih kapaciteta u Tkačnici kroz instaliranje tkačkih razboja novije generacije -marke ,,PICANOL",tip,,DELTA".

Ovim Ugovorom i novim planiranim investicijama u Predionici I Tkacnici Trend-tex Prijepolje postaje vodeći strateški partner Kompanije ,,KLOPMAN INTERNATIONAL" u Evropi i postiže produkciju prediva i tkanina sa sadašnjih 2.500.000 metara na 6.200.000 dužnih metara godišnje.

Kontakt HMT GmbH

Siemensring 18

D - 73557 Mutlangen

Germany


Telefon: +49 (0) 7171 10 42 59 0

Fax: + 49 (0) 7171 10 42 59 19

E-mail: info@hmt-int.de